ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : สุภฤกษ์ บุญทอง
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “พระพุทธเจ้า” เมื่อราว 2,500 ปีที่ผ่านมา เจ้าชายหนุ่มแห่งศากยวงค์ พระนามว่า “สิทธัตถะ” ได้เสด็จออกจากพระราชวังในกลางดึกของคืนหนึ่ง เพื่อแสวงหาความจริงแห่งชีวิต การเดินทางของพระองค์ในครั้งนั้นได้ก่อกำเนิดสิ่งสำคัญที่ผู้คนมากกว่า 400 ล้านคน ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาต่อมา ซึ่งสิ่งนั้นคือ พระพุทธศาสนานั้นเอง นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม