ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

MLM บันไดทองสู่ความสำเร็จ
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 8
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คนสร้างคน สร้างคนเพื่อสร้างผลงานและผลประโยชน์กับธุรกิจ MLM ไม่ว่าองค์กรท่านจะใช้แผนการตลาดรูปแบบใด แบบไบนารี แบบสตาร์สเต็ป หรือแบบเน็ตเวิร์กก็ตาม   หากจะถามหาความสำเร็จ   หนังสือเล่มนี้ได้ชี้แนะแนวทางสร้างคนด้วยวิธีการสนับสนุนหรือชักชวนคนสู่ถนน MLM   สร้างเครือข่ายอย่างไรให้กว้างและลึก   ด้วยการจูงใจให้ทีมงานทำงานให้ร่ำรวยด้วยธุรกิจ MLM จะบริหารทีมงานหรือองค์กรของท่านอย่างไรให้ทีมงานมีคุณภาพทุกคนให้เกิดความมั่นคง   ความมั่งคั่ง   และความมั่งมี   เพื่ออิสรภาพในการดำเนินชีวิต