ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สอนนักขายให้รวย
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์
ยอดคงเหลือ : 8
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ สอนนักขายให้รวย เล่มนี้ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสนาม และพยายามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจง่าย ๆ ถึงเทคนิคและวิธีการที่ต้องใช้ลูกล่อลูกชนกว่าจะผ่านมาได้ โดยหวังจะให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะเข้ามาสู่ถนนแห่งการเป็นนักขาย เพิ่มทักษะของการสื่อสารในการขายเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ผูกพันธ์กับลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าไว้ชั่วชีวิต