ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งจีนสุดปัง ด้วยโครงสร้างประโยคภาษาจีน
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : ChineseBang
ผู้แต่ง : ChineseBang 中文棒
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การใช้ภาษาจีน นอกจากเรื่องคำศัพท์ที่เพียงพอแล้ว เรายังต้องเข้าใจวิธีการเรียงประโยคในภาษาจีนด้วยนะคะ ซึ่งการเรียงประโยคในภาษาจีน นอกจากจะช่วยให้เราแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้ว ยังทำให้เราสื่อสารได้อย่างมั่นใจ พร้อมยังช่วยให้เราทำข้อสอบ HSK ที่เกี่ยวข้องกับการเรียงประโยคให้ได้คะแนนดีได้อีกด้วยค่ะ