ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศัพท์ญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในปัจจุบันนี้ภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เคย มีผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นความได้เปรียบในด้านอาชีพการงาน มีการสอบเลื่อนชั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการสอบเข้าสถาบันการศึกษา ซึ่งการรู้คำศัพท์ญี่ปุ่นที่หลากหลายจะช่วยให้คุณพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดียิ่งขึ้น หนังสือ "ศัพท์ญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์" Completc Japanese Vocabulary เล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ญี่ปุ่นที่จำเป็นไว้ถึง 35 หมวด มากกว่า 4,000 คำ โดยได้แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ที่ครอบคลุมรอบตัวเรา ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะการนำไปใช้ พูด / อ่าน / เขียน ในชีวิตประจำวัน การเสริมความรู้เพื่อใช้สอบหรือการทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ