ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คนสำเร็จเขาวัดกันที่ EQ ไม่ใช่ IQ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ราชรามัญ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  MD  ราคาปก  :  225  บาท  ได้อ่านประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้ได้เห็นอย่างเด่นชัดว่าบุคคลที่จะประสบความสำเร็จ ได้นั้นต่างมีบุคลิกและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงคนเอเชียก็จะมีแนวทางไปในรูปแบบหนึ่ง คนตะวันตกก็จะมีวิธีการไปอีกรูปแบบหนึ่ง ตามความเป็นจริงเราไม่สามารถนำเอาแนวทางแบบตะวันตกมาใช้กับในฝั่งเอเชียที่เราอยู่ได้ทั้งหมด เพราะวิธีการดำรงอยู่ของคนเอเชียนั้น แตกต่างจากคนตะวันตกอย่างสิ้นเชิงเมื่อบริบทนั้นมีความแตกต่างกัน สิ่งที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จจะอาศัยเพียงแค่ความรู้ ความจำ ความสามารถเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้จริงจะต้องรู้จักการบริหารในภาวะอารมณ์ต่างๆ ของเราที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านลบ หรือ อารมณ์ด้านบวก ทุกอย่างจะต้องมีความพอดีทั้งหมดซึ่งเราจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมมาจากหนังสือ ของต่างประเทศมากมายหลายเล่ม ให้คุณได้ลองศึกษาและพิจารณา ถ้าหากอ่านแล้วชื่นชอบ จงนำเอาไปลองปฏิบัติกับตัวเองดู และถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจงบอกต่อและบอกต่อ คุณก็จะเข้าใจในความหมายของคำว่าความสำเร็จ อย่างแท้จริง  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com